HOME |   SK   |   EN   |
   
Názov

HOME
 
 
 
 

Vítame Vás na našich stránkach.

Poskytujeme kompletné všeobecné i špecializované stomatologické služby pre deti a dospelých vrátane chirurgických, implantologických a parodontologických zákrokov.

Filozofiou nášho tímu je individuálny prístup ku každému pacientovi, venovať sa mu maximálne po stránke stomatologickej i psychologickej.
Personál si pravidelne zvyšuje kvalifikáciu na domácich i zahraničných odborných podujatiach.

Moderné vybavenie
Naša ambulancia disponuje najmodernejším materiálnym a prístrojovým vybavením.

Dostupnosť
Ambulancia je dostupná zo všetkých častí Trenčína. Sídli na ulici Dolný šianec a táto ulica sa nachádza
v blízkosti sídliska na Soblahovskej ulici. Pred budovou je možnosť bezplatného parkovania, zastávok MHD
iSAD, asi 100 metrov od budovy.

Záruka
Vďaka profesionálnemu tímu a špičkovým technológiám poskytujeme záruku na naše práce v trvaní 2 rokov.


Radi Vás privítame a pomôžeme v našej ambulancii.

MUDr. Mehdi Forouhar